Mujahadatun Nafs

Di dalam kehidupan ini setiap insan bertarung dengan dirinya sendiri. Adakalanya ia menang dan adakalahnya ia kalah / ia tetap dalam pertarungan yang tiada henti. Memang pertarungan ini tidak akan berhenti sehingga ajal menjemputnya. Allah Berfirman : Demi diri manusia & Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yg sesuai dg keadaannya); Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan […]

Al Qur’an Untuk Orang Hidup Bukan Untuk Orang Mati

Allah Subhannahu wa Ta’ala berfirman, “Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pi-kiran.” (Shaad: 29) Para sahabat berlomba-lomba untuk mengamalkan perintah-perintah Al-Qur’an dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena itu mereka menjadi bahagia di dunia maupun di akhirat. Ketika umat Islam meninggalkan ajaran-ajaran […]

Cara Berziarah Kubur Sesuai Tuntuan Nabi

Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, (kini) berziarahlah, agar ziarah kubur itu mengingatkanmu berbuat kebajikan.” (HR Al-Ahmad, hadits shahih) Di antara yang perlu diperhatikan dalam ziarah kubur adalah: Ketika masuk, sunnah menyampaikan salam kepada mereka yang telah meninggal dunia. Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mengajarkan kepada para sahabat […]

Meningkatkan Syiar Idul Fitri, dan bukan sekedar menjaga tradisi

Hari raya Idul Fitri adalah salah satu syiar dalam agama Islam. Karenanya, sudah sepatutnya seorang muslim menyambutnya dengan kegembiraan dan mengagungkannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an : “ dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar (agama) Allah, Maka Sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati “ (QS Al-Haj 32) Rasulullah SAW dalam haditsnya banyak menunjukkan esensi hari raya Idul […]

Antara Cinta dan Benci Menurut Sunnnah Rasulullah

Dalam pandangan ahlusunnah wal jamaah kadar kecintaan dan kebencian yang harus dicurahkan terbagi menjadi tiga kelompok: Orang-orang yang dicurahkan kepadanya kasih sayang dan kecintaan secara utuh. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, melaksanakan ajaran Islam dan tonggak-tonggaknya dengan ilmu dan keyakinan yang teguh . Mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan segala perbuatan dan […]

Ujian Hidup Bagi Muslim

Ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang muslim bisa berupa dua hal: ujian yang berbentuk musibah dan ujian kenikmatan. Sering kali yang pertama disebut oleh manusia sebagai ujian yang buruk dan yang kedua disebut sebagai ujian yang baik. Namun, pada hakikatnya keduanya merupakan ujian dari Allah. Keduanya memiliki potensi yang sama. Jika lulus […]

Jahiliyah

Kata jahiliyah sangatlah lekat dengan Agama kita Islam. Sebab islam dikenal sebagai agama yang membawa peradapan yang moderen dan beradap.Demikian pula jahiliyah, Jahil menurut bahasa adalah lawan dari kata ilmu atau lawan dari kata sopan santun, tetapi apabila Al-Qur’an menyebutkan jahiliyah, maka jahiliyah tersebut bermakna tertentu. Antara lain: Tidak mengetahui hakekat Uluhiyyah Dan Kami seberangkan […]