I’tikaf

iktikafMenyebut perkataan i’tikaf mengingatkan saya kepada kenangan lama ketika saya sedang menuntut di Universiti Islam Madinah. Apa tidaknya, ketika berada di tahun akhir pengajian seorang rakan sekuliah berasal dari wilayah Pattani, Selatan Thailand, mengajak saya untuk beri’tikaf bersama beliau di Masjidil Haram Mekah, sepuluh terakhir bulan Ramadhan.

 

Pada mulanya saya merasa teragak-agak dan serba salah kerana tidak biasa dan tiada pengalaman, apatah lagi amalan i’tikaf yang hendak dilaksanakan akan berlangsung di Masjidil Haram. Namun setelah diyakinkan oleh beliau yang sudah ada pengalaman beri’tikaf di Masjidil Haram saya memberanikan diri.  

 

Percubaan saya tidak sia-sia. Sesungguhnya saya merasai keseronokan beramal ibadah yang belum pernah saya rasai sebelum itu. Di dalam artikel ini, saya tidaklah berhasrat untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui selama tempoh berkenaan. Cukuplah saya nyatakan, bagi anda yang berkesempatan dan berkemampuan untuk melakukan amalan i’tikaf. Walau di mana jua anda berada, berusahalah untuk melaksanakannya kerana ia adalah sunnah yang  tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam walaupun hukumnya tidak wajib.

 

 

Takrif i’tikaf.

Dari segi bahasa bermaksud menahan atau berhenti. Dari segi syara’ ia bermaksud berada di dalam masjid dengan niat untuk melazimkan diri di dalamnya bagi tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

 

Ia merupakan satu ibadah yang telah lama disyariatkan. Al-Quran menunjukkan bahawa di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ianya sudah wujud. Firman Allah yang maksudnya:

 

Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia

dan tempat yang aman. dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim

(tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membina Ka’abah) tempat shalat.

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail:

“Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud”.

Al-Baqarah  [2:125] .

 

 

Hukum i’tikaf.

Para ulama’ sepakat mengatakan bahawa amalan i’tikaf disyariatkan berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Baginda NabiSallallahu alaihi wasallam beri’tikaf pada setiap bulan Ramadhan iaitu pada sepuluh akhirnya. Hukumnya adalah sunat muakkadah (sunat yang sangat dituntut) pada bila-bila masa tanpa mengira di dalam bulan Ramadahan atau di luar bulan Ramadhan. Ada kalanya i’tikaf itu menjadi wajib apabila seseorang itu bernazar untuk melaksanakannya atas tujuan tertentu. Aisyah Radhiallahu anha berkata yang maksudnya:

 

Bahawa Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah beliau beri’tikaf sepuluh terakhir dari Ramadhan

sehingga Allah mewafatkan beliau, kemudian para isteri baginda juga beri’tikaf selepas itu

(selepas kewafatan baginda).[1]

 

Sekalipun amalan i’tikaf adalah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, tiada sebarang dalil sahih yang menyatakan tentang apa-apa jua fadhilat tentangnya. Berkata Imam Abu Daud: Aku berkata kepada Imam Ahmad bin  Hanbal Rahimahullah: Adakah kamu mengetahui apa-apa dalil tentang kelebihan i’tikaf ? Kata Imam Ahmad: Tidak, melainkan sesuatu yang lemah (riwayatnya). 

 

Manakala i’tikaf yang wajib ialah apa yang diwajibkan oleh seseorang ke atas dirinya sendiri. Samada dalam bentuk [1] nazar mutlak, contohnya seseorang berkata: Kerana Allah Taala ke atas diriku bahawa aku beri’tikaf sekian sekian ( tempohnya).  [2] nazar muallaq, contohnya seseorang itu berkata : Sekiranya Allah sembuhkan aku dari penyakit ini nescaya aku akan beri’tikaf sekian sekian.  Di dalam Sahih Bukhari bahawa Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis riwayat Aisyah yang maksudnya:

 

Sesiapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka Taatlah kepadaNya, sesiapa yang bernazar untuk menderhakainya maka janganlah dia derhakaiNya.[2]

 

Diriwayatkan bahawa Umar Al-Khattab Radhiallahu anh pernah bernazar di zaman jahiliah untuk beri’tikaf di Masjidil Haram. Setelah beliau memeluk Islam, hasrat beliau untuk beri’tikaf di Masjidil Haram disuarakan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka jawab baginda: Tunaikanlah nazarmu itu, maka Umar beri’tikaf satu malam.[3] 

 

 

Tempat i’tikaf.

Di antara persoalan yang sering dilontarkan oleh orang ramai tentang amalan i’tikaf ialah [1] Adakah dibolehkan i’tikaf di tempat yang bukan masjid seperti surau yang banyak kedapatan di kawasan kampung? [2] Adakah masjid-masjid yang tidak ditunaikan padanya solat Jumaat, dibolehkan kita beri’tikaf di dalamnya?

 

Jumhur ulama’ berpendapat i’tikaf hanya dilaksanakan di masjid-masjid sahaja. Berhubung dengan permasalahan ini Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqh Al- Sunnah meperincikannya  di bawah tajuk kecil: “Pandangan para fuqaha’ tentang masjid yang dibolehkan beri’tikaf di dalamnya”.[4] Ia seperti berikut:

1.Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat amalan i’tikaf hanya dilaksanakan di dalam masjid yang ditunaikan padanya solat lima waktu dan solat secara berjemaah.

 

2.Imam As Syafie dan Imam Malik pula berpendapat ianya sah dilaksanakan pada setiap masjid[5] tanpa mengkhususkan masjid-masjid tertentu. Namun di sisi As Syafieyah (para ulama’ mazhab Syafie) yang afdhal ialah i’tikaf di dalam masjid yang ditunaikan padanya solat Jumaat. Ini kerana bilangan para jemaah di dalamnya lebih ramai. Bahkan memudahkan pihak yang beri’tikaf menunaikan solat Jumaat pada hari Jumaat tanpa keluar untuk  pergi ke masjid lain.

 

Adakah disyaratkan orang yang i’tikaf berpuasa?

Ada tiga pendapat di kalangan ilmuan dalam persoalan ini:

1.Adalah lebih baik bagi orang yang beri’tikaf berpuasa kerana begitulah dari segi sunnahnya. Sekiranya dia tidak berpuasa, tidaklah menjadikan apa-apa kesalahan ke atasnya. I’tikafnya dikira sah.

2.Tidak dikira i’tikaf kecuali dalam keadaan berpuasa.

3.Harus beri’tikaf walaupun tidak berpuasa.

Penulis cenderung kepada pendapat pertama di mana orang yang mahu beri’tikaf boleh memilih samada mahu beri’tikaf dalam keadaan berpuasa atau sebaliknya. Seandainya amalan i’tikaf itu berlaku di siang hari bulan Ramadhan maka tidak timbul soal puasa atau tidak kerana sememangnya ibadat puasa pada ketika itu adalah wajib.

Sebagai tambahan penulis memetik penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim (w.751 H) di dalam kitab beliau Zaad Al-Maad yang cenderung kepada pendapat kedua:

 

Oleh kerana tujuan i’tikaf  ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengasingkan jiwa dari tarikan duniawi, hanya sanya ia dapat disempurnakan dengan berpuasa.  Bahkan i’tikaf disyariatkan dalam tempoh yang dikira paling utama dalam ibadah puasa Ramadhan (sepuluh hari terakhir). Dan tidaklah pernahkan dinaqalkan (apa-apa riwayat) dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda pernah beri’tikaf dalam keadaan tidak berpuasa.

 

Aisyah Radhiallahu anha pernah berkata: “Tidak dikira i’tikaf kecuali dalam keadaan berpuasa”.[6] Allah Subhanahu Wataala juga tidak menyebut persoalan i’tikaf (di dalam Al-Qur’an) melainkan bersama dengan ibadah puasa. Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya kecuali bersama ibadah puasa.

 

Maka pendapat yang rajih berdasarkan dalil dan dihujjahkan oleh jumhur para salaf ialah, ibadah puasa menjadi syarat dalam melakukan amalan i’tikaf. Pendapat ini ditarjihkan oleh Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyyah (w.728 H).[7]

 

Dalil pihak yang berpendapat tidak disyaratkan puasa kepada orang yang beri’tikaf (pendapat ketiga) ialah hadis Ibn Abbas Radhiallahu anhuma bahawa baginda bersabda yang maksudnya:

 

Tiadalah kewajipan puasa ke atas yang beri’tikaf melainkan dia menjadikannya wajib ke atas dirinya.

 

Tidak sabit dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam sebarang dalil yang menunjukkan diperlukan berpuasa bagi sesiapa yang mahu beri’tikaf. Syaikh Muhammad Siddiq Hasan Khan di dalam kitab beliau Al Raudhah An Nadiyyah Syarah Ad Durrul Bahiyyah memberikan pandangan:

 

Ketahuilah! Menjadikan sesuatu syarat bagi sesuatu yang lain, atau rukun baginya dan salah satu kefardhuan – tidaklah ianya boleh disabitkan melainkan dengan dalil kerana ianya adalah hukum syarak. Dan tidak datang sebarang dalil yang menunjukkan bahawa I’tikaf tidak boleh dilaksanakan tanpa puasa. Bahkan apa yang sabit dari Nabi ialah galakan supaya beri’tikaf.

 

Tidak pula ada dinaqalkan kepada kita bahawa baginda menjadikan puasa sebagai syarat untuk beri’tikaf. Kalaulah puasa itu diambil kira sebagai syarat untuk beri’tikaf sudah tentu baginda akan menjelaskannya kepada umatnya. Sekalipun i’tikaf Nabi itu dilaksanakan dalam keadaan baginda berpuasa, bukanlah menjadi satu kelaziman bahawa i’tikaf disyaratkan dalam keadaan berpuasa. Sekiranya puasa Nabi itu diambil kira sebagai syarat untuk melakukan amalan i’tikaf maka sudah tentu yang turut diambil kira ialah i’tikaf hanya boleh dilakukan di dalam masjid Nabawi (di Madinah) sahaja kerana baginda tidak pernah beri’tikaf di masjid lain.

 

 

Amalan-amalan orang yang i’tikaf dan adab-adabnya.

Dengan lain perkataan, tajuk ini mengupas apakah amalan yang harus dilakukan oleh pihak yang beri’tikaf, dan apakah amalan yang tidak digalakkan mereka melakukannya? 

 

Adalah disunatkan bagi pihak yang beri’tikaf ialah membanyakkan amalan-amalan sunat samada dalam bentuk solat, berzikir kepada Allah dengan cara bertasbih, bertahmid dan bertahlil atau membaca Al-Qur’an, berselawat dan berdo’a.

 

Termasuk di dalam pengertian amalan-amalan diharuskan ke atas pihak yang beri’tikaf ialah mempelajari ilmu (menyertai majlis pengajian ilmu yang berlangsung di dalam masjid), mengulangkaji kitab-kitab tafsir, hadis, fiqh, membaca kisah-kisah perjuangan Nabi-nabi dan orang-orang soleh terdahulu dan seumpamanya.

 

Adalah makruh bagi orang yang beri’tikaf meyibukkan diri dengan urusan atau perkara yang tidak penting dan berfaedah untuknya. Ini berdasarkan umum sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi:

 

Di antara tanda keelokan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak perlu baginya.

 

Juga dikira makruh seorang yang menahan diri dari berkata-kata (langsung tidak bercakap) atas alasan tindakan itu ialah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Sebaiknya hendaklah dia bercakap mengikut sekadar keperluan yang diperlukan olehnya.  

 

 

Perkara-perkara yang harus dilakukan oleh orang yang i’tikaf. 

·    Keluar dari tempat i’tikaf untuk bertemu dengan ahli keluarga yang datang menemuinya.   

 

Berkata Safiyyah: Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sedang beri’tikaf, kemudian aku datang menziarahinya pada waktu malam. Aku bercakap-cakap dengannya seketika, kemudian bangun untuk beredar. Baginda turut bangun dan mengiringiku pulang. 

 

·    Menyikat rambut, mencukur kepala, memotong kuku, membersihkan badan dari kekotoran, memakai pakaian yang dan elok dan mengenakan bau-bauan yang harum. 

 

Kata Aisyah: Adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang beri’tikaf, dia menghulurkan kepalanya dari tingkap rumah (kerana rumah baginda bersebelahan dengan  masjid), maka aku membasuh kepalanya. Aku menyikat rambutnya sedang dalam keadaan haidh.

 

·    Keluar dari masjid kerana sesuatu keperluan ( hajat ) yang tidak boleh dielakkan .

 

Kata Ibnu Sal-Munzir:  Para ilmuan bersepakat bahawa orang yang beri’tikaf boleh keluar dari tempat i’tikafnya atas tujuan buang air besar dan air kecil. Atau juga dengan tujuan untuk makan dan minum sekiranya tidak ada sesiapa yang membawa makanan dan minuman kepadanya.

 

Termasuklah semua perkara yang tidak mungkin dapat dilakukan di masjid, dia diharuskan keluar. I’tikafnya tidak dikira rosak selagi mana tempoh keluarnya tidak terlalu panjang. Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah Radhiallahu anha: Bahawa Nabi Sallallahu alaihi wasallam pernah melalui di sisi orang yang sakit padahal baginda masih dalam tempoh beri’tikaf.

 

Adapun apa yang diriwayatkan dari Aisyah, bahawa menjadi sunnah bagi orang yang beri’tikaf tidak menziarahi orang sakit ialah dengan maksud tidak keluar dari tempat i’tikaf atas tujuan semata-mata untuk menziarahi orang sakit.  

 

·    Diharuskan kepada pihak yang beri’tikaf makan dan minum di masjid dan tidur di dalamnya.

 

Cuma hanya perlu diberi perhatian dalam aspek menjaga kebersihan. Bahkan dibenarkan juga melakukan apa jua bentuk akad (seumpama akad nikah dan juga akad jual beli) selama dalam tempoh beri’tikaf.

 

Perkara-perkara yang membatalkan i’tikaf.

·    Keluar dari masjid secara sengaja tanpa sebarang keperluan .

 

·    Murtad – keluar dari agama Islam.

 

·    Hilang akal (gila) atau mabuk. Perempuan yang didatangi haidh dan nifas.

 

·    Bersetubuh. Perbuatan jimak antara suami dan isteri haram dilakukan di masjid. Maksud bersetubuh di sini seorang yang sedang beritikaf keluar dari tempat i’tikaf kerana satu keperluan yang tidak dapat dielakkan, kesempatan keluar sekejap dari masjid digunakan untuk melakukan persetubuhan dengan isterinya. Firman Allah :

 وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. Al-Baqarah [2:187].

 

Seorang yang sedang beri’tikaf dibenarkan bersentuhan dengan isterinya dengan syarat tanpa keinginan (syahwat). Manakala berhubung dengan perbuatan mencium (isteri) dan menyentuhnya dengan rasa keinginan (syahwat, para ilmuan berselisih kepada dua pendapat :

o  1.    I’tikafnya tidak batal, cuma pihak berkenaan dikira telah melakukan sesuatu yang tidak baik yang berkemungkinan akan menjerumuskan dirinya kepada perbuatan yang merosakkan i’tikafnya.

o  2.    I’tikafnya batal.

 

Qadha’ i’tikaf.

Seseorang yang melakukan I’tikaf sunat, kemudian memutuskannya, diharuskan baginya untuk mengqadha’ i’tikafnya itu. Berikut perincian secara ringkas dari pendapat para ilmuan dalam masalah ini : 

1.Wajib dia mengqadha i’tikafnya.

2.Sekiranya i’tikaf itu bukan i’tikaf yang dinazarkannya, maka tidak ada apa-apa yang wajib ke atasnya sekiranya i’tikaf itu dihentikannya.

3.Sesiapa yang merosakkan i’tikaf yang ditunaikan atas sebab sesuatu nazar, maka wajib baginya mengqadha’  i’tikafnya itu. Sekiranya dia meninggal sebelum sempat ditunaikan i’tikaf yang dinazarkan itu, maka tidak perlu diqadha oleh pihak walinya (ahli keluarganya) kecuali satu pendapat dari Imam Ahmad Rahimahullah yang mengatakan wajib bagi pihak wali mengqadha’ i’tikaf yang dinazarkan itu.  

 

Bernazar i’tikaf di dalam masjid tertentu.

Sesiapa yang bernazar untuk beri’tikaf di dalam Masjidil Haram,  Masjid Nabawi atau Masjid Al-Aqsa, maka wajib ke atasnya menunaikan nazar berkenaan di dalam masjid yang telah dia tetapkan. Ini berdasarkan Sabda RasulullahShallallahu alaihi wasallam :

 

Janganlah kamu memanjangkan perjalanan melainkan kepada tiga buah masjid:

Al-Masjid Al-Haram, Masjid Al-Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan Masjid Al-Aqsa.

 

Manakala sesiapa yang bernazar untuk beri’tikaf di dalam mana-mana masjid selain dari tiga masjid yang tersebut di atas, maka tidaklah wajib ke atasnya beri’tikaf di dalam masjid yang telah dia tentukan. Bahkan memadai dia melaksanakan i’tikaf berkenaan di dalam mana-mana masjid yang dia kehendaki.

 

Ini kerana Allah Taala tidak menjadikan tempat yang tertentu secara khusus bagi urusan ibadat itu. Hal demikian juga menggambarkan bahawa sesebuah masjid tidak mempunyai apa-apa kelebihan (fadhilat) berbanding masjid lain selain tiga masjid yang disebut dalam hadis berkenaan. Telah sabit dari Nabi Shallallahu alaini wasallam bahawa baginda ada bersabda :

 

Satu ibadat solat yang ditunaikan di masjidku ini (Masjid Nabawi) lebih baik (ganjaran pahalanya)

dari seribu solat di dalam masjid selainnnya kecuali Al-Masjid Al-Haram

 

Sekiranya seseorang itu bernazar untuk beri’tikaf di Al-Masjid Al-Nabawi, adalah harus baginya beri’tikaf di Al-Masjid Al-Haram kerana Al-Masjid Al-Haram lebih afdhal

Fasatabihul Khairat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.