Salah Satu Manaqib yang Dimiliki Abdullah bin Abi Quhafah

Salah Satu Manaqib/Kelebihan yang Dimiliki Abdullah bin Abi Quhafah, kita lebih mengenalnya dengan nama Abu Bakar Asy Shiddiq. Ketika itu, Rasulullah sedang tercenung mengingat peristiwa yang baru saja dilaluinya semalam. […]