Salah Satu Manaqib yang Dimiliki Abdullah bin Abi Quhafah

Mengenal Abu Bakar Asy Shiddiq

Salah Satu Manaqib/Kelebihan yang Dimiliki Abdullah bin Abi Quhafah, kita lebih mengenalnya dengan nama Abu Bakar Asy Shiddiq. Ketika itu, Rasulullah sedang tercenung mengingat peristiwa yang baru saja dilaluinya semalam. Beliau masih takjub akan persitiwa naik ke langit ketujuh dan berjumpa langsung dengan Allah hanya dalam waktu satu malam. Dalam ketercenungannya, tiba-tiba sampai Abu Jahal. […]