Islam Rahmat untuk semesta alam

Ungkapan Islam Adalah Rahmat Bagi Semesta Alam sudah begiyu akrab ditelinga masyarakat kita, namun untuk mewujutkanya tidaklah semudah mengucapkanya. Rosululloh telah lama tiada, tak ada lagi pembimbing umat, oleh karna itu kita semua lah yang harus mereruskan tugas Nabi dan rosul untuk membumikan ajaran Islam diseluruh muka bumi hingga tercurahlah rahmat bagi semesta alam.