Kesempurnaan Dalam Agama Islam

Dalam hal ini banyak umat islam yang terjebak, mereka meyakini apa yang dilakukan pimpinan mereka adalah kebenaran padahal kebenaran hanyalah pada islam  bukanlah pada diri pimpinan, tetapi islam memandang kebenaran adalah sesuai tidak antara perbuatan yang dilakukan semua insan dengan Al-Qur’an ( perintah Allah)  da apa yang dilakaukan oleh nabi Allah Muhammad SAW.  dalam kehidupan […]