Menjaga Hati dari Perkara-Perkara Syubhat

Pendidikan Islam Solusi Keumatan

Termasuk seorang hamba yang menjaga Allah Subhanahu Wa Ta’ala adalah dia yang menjaga hatinya dari perkara-perkara syubhat yang dapat mengkeruhkan keyakinannya, dan adalah dia yang dapat menjaga hatinya dari perkara-perkara syahwat yang dapat menyesatkan dan menyengsarakannya. Hati memiliki kedudukan yang penting bagi hidup setiap manusia. Apabila hati telah hilang, maka hilanglah segala hidupnya. Apabila hati […]