Kewajiban Mengingkari Thoghut dan Kewajiban Beriman Kepada Allah

Allah telah mewajibkan kepada kita semua untuk mengingkari thoghut dan beriman kepada Allah swt. Sebagaimana firman-Nya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu”, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah […]