Tawakal, Pintu Pembuka Rezeki

Tawakal Pintu Pembuka Rezeki

Tawakal kepada Allah SWT adalah salah satu Pintu Pembuka Rezeki, seperti halnya Taubat dan Istighfar. Berikut ini telaah lebih jauh akan hal ini. Yang Dimaksud Bertawakkal Kepada Allah Para ulama -semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan- telah menjelaskan makna tawakkal. Diantaranya adalah Imam Al-Ghazali, beliau berkata : “Tawakkal adalah penyandaran hati hanya kepada wakil (yang ditawakkali) […]