Tolonglah Saudaramu, Jangan Tolong Musuhmu!

Ibnu Mas’ud berkata, “Jika kamu sekalian melihat saudaramu berbuat suatu dosa, janganlah kalian menjadi penolong setan terhadapnya dengan mengatakan, “Ya Allah, hinakan dia, ya Allah laknati dia!. Tetapi mintalah kepada Allah keselamatan. Sesungguhnya kami, para sahabat Muhammad-shallallahu ‘alaihi wasallam-, tidak pernah mengatakan sesuatu tentang seseorang sehingga kami mengetahui atas perkara apa dia meninggal dunia. Jika […]